Save Sierra Madre Network Alliance Inc.

Panalangin sa Krus ng Sierra Madre

Panginoong Hesus, Bugtong na Anak ng Diyos, kami saiyo’y nagpupugay at nagpupuring lubos. Ang karahasan at kawalang katarungan ng Iyong kapanahunan na naghatid Saiyo sa kamatayan sa Krus ay di naging hadlang sa pagpapahayag ng Dakilang Lumikha ng Kanyang pag-ibig at pagkalinga sa Kanyang mga nilikha.

Sa kapuspusan ng pagmamahal, pagtanggap at pagyakap Mo saiyong kamatayan sa Krus, ang Krus ay naging pintuan ng muli Mong pagkabuhay at simbolo ng pag-asa at ng pagpapadaloy ng panibagong buhay ng Espiritung Banal sa buong Sangkalikasan.

Sa kasalukuyang dinaranas na pagkawasak ng Sierra Madre dahilan sa karahasan at kawalang paggalang sa kanyang kabanalan sa pamamagitan ng talamak na pagtotroso at pagmimina sa kanyang mga kabundukan at mga kagubatan, ang Iyong kamatayan sa Krus ay ginugunita namin sa anyo ng Kahoy na Krus ng Sierra Madre.

Marami nang yumakap at nag-alay ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa Sierra Madre. Nawa ang kanilang kamatayan ay gawin din ng Dakilang Lumikha na pintuan ng isang panibagong buhay para sa Sierra Madre at sa buong Sangkalikasan.

Sa inspirasyon at gabay ng Iyong Espiritung Banal na nananahan sa aming mga puso, nawa’y mapukaw sa amin ang aming likas na pagiging kawangis ng Dakilang Lumikha at pagiging katiwala ng buhay at Kanyang kamanlilikha sa pagbibigay mukha sa isang bagong langit at bagong lupa. 

Panginoong Hesus na nagpahayag ng kadakilaan ng Pag-ibig ng Diyos na Maylikha sa Iyong pagkabayubay sa Krus, buksan Mo ang aming puso, isip at mga palad sa pagmamahal at pagkalinga sa Sierra Madre at sa buong Sangnilikha.  Amen.


(with ecclesiastical approval of Archbishop Rolando Tria Tirona)


This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free